Doskonal - Centrum Kursów

Instruktor sportu.

Kończąc Kurs Instruktora Sportu, kursant otrzymuje legitymację instruktorską, certyfikat oraz zaświadczenie o ukończeniu kursu.
Taki zestaw dokumentów upoważnia do pełnoprawnego wykonywania zawodu Instruktora Sportu w danej dziedzinie tj. pozwala prowadzić zajęcia rekreacyjne i sportowe.
Dodatkowo zawód Instruktora Sportu pozwala przygotowywać swoich podopiecznych do rywalizacji sportowej oraz do uczestnictwa w zawodach. To właśnie odróżnia zawód instruktora rekreacji ruchowej od instruktora sportu.

Wybierz kurs

Kursy obecnie dostępne w naszej ofercie:
(…kliknij w wybrany kurs…)

REGULAMIN UCZESTNICTWA W KURSACH:

Regulamin Uczestnictwa w Kursach Instruktorskich

Polecane Kursy.