Doskonal - Centrum Kursów

Kursy instruktorskie i trenerskie.

UWAGA informacja !!

Pozostałe kursy i szkolenia z naszej oferty znajdziesz na stronie Polskiego Instytutu Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu (PIRKFiS) w zakładce DZIAŁALNOŚĆ -> KURSY i SZKOLENIA ALL.

Prowadzimy kursy w oparciu o ustawę z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857 z późn. zm.) oraz rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dziennik Ustaw 2014 nr 0 poz. 1145).

Kursy instruktorskie w Centrum Edukacji i Sportu „DOSKONAL” dzielą na dwa rodzaje: kursy na instruktora rekreacji ruchowej o wybranej specjalności np. pływanie oraz kursy na instruktora sportu o wybranej specjalności np. narciarstwo zjazdowe.

Kurs instruktora rekreacji ruchowej dedykujemy osobom, które chcą zdobyć uprawnienia pozwalające na prowadzenie zajęć rekreacyjnych i sportowych m.in. w szkołach, szkółkach sportowych, placówkach oświatowych i edukacyjnych publicznych i niepublicznych, gdzie nie ma nacisku na wynik sportowy a głównym celem przyświecającym tym instytucjom jest popularyzacja aktywności fizycznej i promocja zdrowia w społeczeństwie.

Kursanci chcący w przyszłości przygotowywać osoby do rywalizacji sportowej i uczestnictwa w zawodach o różnej randze powinni odbyć kurs instruktora sportu lub po ukończonym instruktorze rekreacji ruchowej odbyć kurs uzupełniający o zakres tematyki sportowej po czym odbyć praktyki zawodowe.

WYBIERZ I SPRAWDŹ TERMINY

Polecane Kursy.