Doskonal - Centrum Kursów

Instruktor rekreacji ruchowej.

Kursy przygotowują do pracy w zawodzie instruktora rekreacji ruchowej z wybranej dziedziny.

Kursant po zdaniu egzaminu otrzymuje
legitymację instruktorską, certyfikat i zaświadczenie uprawniające do prowadzenia zajęć edukacyjnych.

WYBIERZ KURS

Kursy dostępne w naszej ofercie:
(…kliknij w wybrany kurs…)

REGULAMIN UCZESTNICTWA W KURSACH:

Regulamin Uczestnictwa w Kursach Instruktorskich

Polecane Kursy.