Doskonal - Centrum Kursów

Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy (KPP).

Kurs kwalifikowanej Pierwszej Pomocy zajmuje szczególne miejsce wśród usług przez nas świadczonych. Ukończenie takiego szkolenia wiąże się ze zdobyciem fachowej wiedzy z zakresu pierwszej pomocy co jest bardzo ważne w sytuacjach zagrażających zdrowiu bądź życiu ludzkiemu. Takie umiejętności są potrzebne nie tylko osobom ubiegającym się o uprawnienia zawodowe, ale także każdemu człowiekowi, ponieważ nigdy nie wiadomo w jakiej sytuacji się znajdziemy i czy nie będzie wtedy potrzebna szybka i kompetentna pierwsza pomoc.

Skierowany jest do osób pełnoletnich bez wykształcenia medycznego. To najbardziej zaawansowany kurs w zakresie ratownictwa. Program realizowany jest na podstawie rozporządzenia Ministra zdrowia i pozwala kursantom nabyć tytuł „Ratownika”. Prowadzić kurs mogą wyłącznie podmioty do tego przeszkolone i uprawnione.

Cena Kursu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy (KPP) dla osób indywidualnych z egzaminem państwowym i wydaniem zaświadczenia wynosi 899 zł. Natomiast dla członków Instytutu 749 zł.

W cenie kursu otrzymują:

 • Notatnik i długopis firmowy,
 • Maskę do sztucznego oddychania,
 • Materiały szkoleniowe na zajęcia – skrypt PIRKFiS,
 • Prezentacje multimedialne
 • Materiały e-learningowe

KURS KWALIFIKOWANEJ PIERWSZEJ POMOCY (KPP)

 • 66 godzinny kurs regulowany Ustawą Ministerstwa Zdrowia
 • Kurs dla każdego, kto chce wiedzieć prawie wszystko o pierwszej pomocy (osoby pełnoletnie).
 • Daje tytuł RATOWNIKA – w polskim systemie Ratownictwa Medycznego.
 • Upoważnia osoby posiadające tytuł Instruktora Narciarstwa do obstawy medycznej stoków narciarskich!
 • Kurs, za który otrzymuje się punkty w służbach mundurowych: STRAŻ POŻARNA, POLICJA.
 • Kurs, który muszą ukończyć ratownicy WOPR, GOPR, TOPR, itd żeby móc pracować zawodowo.
 • KPP – to w niektórych województwach Patent przydatny w ratownictwie wodnym.
 • Uprawnienie, które jest wymagane do pracy jako Ratownik Wodny, Kierowca Karetki.
 • Po ukończeniu kursu KPP (Mając ukończone szkolenie Ratowników Wodnych) zostaje się zawodowym Ratownikiem Wodnym.

Posiadamy duże doświadczenie w organizacji kursów i egzaminów !

Zgłoszenie na kurs:

 • Wysłanie e-maila z danymi osoby chcącej zapisać się na kurs.
 • Dokonanie przedpłaty 150 zł.

Szczegółowe informacje
na temat oferty pod numerem
Tel. 881 848 881
Tel. 601 691 758
lub e-mail: biuro@doskonal.pl

Polecane Kursy.