Doskonal - Centrum Kursów
Kurs Instruktora Pływania IRR

Kurs Instruktora Pływania IRR.

Organizator: Doskonal - Centrum Kursów

Program Kursu:
Część ogólna/teoretyczna e-learning
Po zapłacie za kurs kursant otrzymuje materiały dydaktyczne z których przed przystąpieniem do zajęć praktycznych zdaje egzamin:

 • Rys historyczny pływania oraz infrastruktura basenów w Polsce i na świecie
 • BHP i pierwsza pomoc
 • Etyka pracy instruktora pływania
 • Odpowiedzialność prawna
 • Style pływackie – charakterystyka
 • Metodyka szkolenia osób w różnych grupach wiekowych w tym niemowlęta z rozróżnieniem na nauczanie indywidualne i grupowe
 • Instrumenty motywacyjne
 • Charakterystyka pracy z osobami po urazach oraz z niepełnosprawnością
 • Egzamin z wiedzy teoretycznej

Zajęcia praktyczne:

 • Ćwiczenia oswajające z wodą, rozgrzewka
 • Metodyka nauczania i doskonalenia styli pływackich
 • Technika pływania w wodzie o różnej głębokości
 • Wykonywanie skoków startowych i nawrotów
 • Pływanie rekreacyjne i sportowe
 • Wykorzystanie sprzętu pływackiego w treningach
 • Podstawowe elementy ratownictwa wodnego
 • Organizacja zawodów pływackich
 • Symulacja lekcji pływania
 • Prowadzenie przez kursantów lekcji pływania
 • Usystematyzowanie zdobytej wiedzy i umiejętności
 • Egzamin praktyczny

*Program kursu może ulec zmianie

Miejsca: Rzeszów, Jasło, Ustrzyki Dolne, Dębica, Mielec

Terminy i numery kursów intensywnych:

 • 30.10 – 06.11.2019 – numer 01/IRRP/19
 • 18.11 – 25.11.2019 – numer 02/IRRP/19
 • 02.12 – 09.12.2019 – numer 03/IRRP/19
 • 16.12 – 22.12.2019 – numer 04/IRRP/19

Terminy i numery kursów weekendowych:

 • 21-22.09., 28-29.09., 05-06.10.; 2019 – numer 01/IPW/19 – Jasło
 • 12-13.10., 19-20.10., 26-27.10.; 2019 – numer 02/IPW/19 – Rzeszów
 • 09-10.11., 16-17.11., 23-24.11.; 2019 – numer 03/IPW/19 – Jarosław
 • 30-31.11., 07-08.12., 14-15.12.; 2019 – numer 04/IPW/19 –  Lesko

Cena:

 • 1300 zł (cz. ogólna 200zł, cz. specjalistyczna 1100zł) – cena standardowa
 • 1100 zł (cz. ogólna 150zł, cz. specjalistyczna 950zł) -dla członków Polskiego Instytutu Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu

W cenie:

 • Profesjonalna kadra instruktorska z wieloletnim doświadczeniem zawodowym i pedagogicznym
 • Zajęcia praktyczne na wysokim poziomie
 • Materiały dydaktyczne
 • Wejście na basen podczas trwania zajęć
 • Wydanie uprawnień
 • Ubezpieczenie
 • 1 bezpłatna poprawka w wyznaczonym terminie

Cena nie zawiera:

 • Wyżywienia oraz zakwaterowania podczas kursu
 • Stroju sportowego

Wymagane dokumenty w dniu rozpoczęcia kursu:

 • Kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej/wyższej
 • Wydrukowane, wypełnione i podpisane dokumenty – do pobrania na dole strony
 • 2 zdjęcia legitymacyjne (format 3,5 cm x 4,5 cm) podpisane na odwrocie

Warunki uczestnictwa:

 • Ukończenie 18 roku życia
 • Wykształcenie minimum zawodowe dla instruktora rekreacji ruchowej, co najmniej średnie dla instruktora sportu
 • Brak przeciwwskazań zdrowotnych – wymagane podpisanie oświadczenia przed rozpoczęciem kursu
 • Rozwinięte umiejętności pływackie i wysoka sprawność fizyczna

Warunki zapisów:

 • Wpłata na konto bankowe lub w formie gotówkowej (płatność w biurze – Rzeszów) zaliczki w kwocie 500 zł na konto bankowe: mBank nr 43 1140 2004 0000 3202 7828 5313 pozostałą część wpłaty należy przelać najpóźniej do 7 dni przed rozpoczęciem kursu. W tytule przelewu podajemy Imię i Nazwisko oraz numer kursu.
 • Wysłanie zgłoszenia na kurs drogą e-mailową zawierającego: dane osobowe i teleadresowe (miejsce zamieszkania, numer telefonu, e-mail) kursanta, dowód wpłaty zaliczki

Uprawnienia otrzymywane po kursie:

 • Instruktor sportu w dziedzinie pływania
 • Legitymacja instruktorska (klasyczna i plastikowa)
 • Zaświadczenie MEN i Polskiego Instytutu Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu
 • Certyfikat w języku polskim (możliwość wydania certyfikatu w języku angielskim)
 • Koszulka instruktora PIRKFiS (dopłata 50 zł)

Promocja 10%: przy wpłacie pełnej kwoty gotówką lub przelewem na konto firmowe.

Przy zebraniu grupy co najmniej 8 osób, zrobisz kurs bezpłatnie.
Za każdą zgłoszoną osobę kurs 10% taniej !

Masz pytania dotyczące kursu?

Zadzwoń lub napisz do naszego konsultanta,
odpowie na wszystkie Twoje pytania.

Barbara Wajda, Jolanta Iluczyk

Polecane Kursy.