Doskonal - Centrum Kursów
Recertyfikacja (KPP) – zmiany dotyczące recertyfikacji !

Recertyfikacja (KPP) – zmiany dotyczące recertyfikacji !.

Organizator: Doskonal - Centrum Kursów

Recertyfikacja stanowi przypomnienie wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu Ratownictwa Medycznego. Przeznaczony jest dla osób, których zaświadczenie o uzyskaniu tytułu Ratownika utraciło ważność. Kończy się egzaminem państwowym, po którym uczestnicy otrzymują zaświadczenie z nadaniem tytułu RATOWNIKA.

Skierowany jest do osób, które ukończyły pełen 66 godzinny kurs KPP, ale ich zaświadczenie straciło ważność. Do egzaminu państwowego można przystąpić jednak nie później niż na 3 miesiące od dnia utracenia ważności poprzedniego zaświadczenia. Kurs ten stanowi przypomnienie praktycznej i teoretycznej wiedzy z dziedziny KPP i przygotowanie do egzaminu.

Po ukończeniu kursu przeprowadzany jest egzamin. Po pozytywnym zaliczeniu uczestnik otrzymuje zaświadczenie o nadaniu tytułu Ratownika, zgodnie z Art. 13 Ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

Podstawa prawna: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190002408.”

Cena recertyfikacji wynosi 299 zł (w tym egzamin + wydanie oświadczenia), dla członków Instytutu 249 zł.

Miejsca:

Terminy i numery kursów:
07.08 – 13.08.2019 – numer 01/KPP/19
20.08 – 26.08.2019 – numer 02/KPP/19
04.09 – 10.09.2019 – numer 03/KPP/19
17.09 – 23.09.2019 – numer 04/KPP/19

Promocja

Masz pytania dotyczące kursu?

Zadzwoń lub napisz do naszego konsultanta,
odpowie na wszystkie Twoje pytania.

Barbara Wajda, Jolanta Iluczyk

Polecane Kursy.