Doskonal - Centrum Kursów

Dlaczego my.

Posiadamy koncesje o numerze L-0057/18 nadanej przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji dysponujemy odpowiednio wykwalifikowanymi pracownikami oraz wysokiej jakości sprzętem technicznym.

Do Naszych głównych atutów należą:

 • wykwalifikowani pracownicy – nasi pracownicy posiadają odpowiednie licencje oraz są dodatkowo szkoleni pod kątem powierzonych im zadań
 • minimalizowanie ryzyka – związane ze wstępem osób nieuprawnionych na teren zamknięty, kradzieżą czy uszkodzeniem mienia
 • odpowiedzialność i bezpieczeństwo – zmniejszenie poziomu ryzyka ubezpieczeniowego firmy oraz wzrost poczucia bezpieczeństwa na ochranianym obiekcie czy terenie.
 • wysokiej jakości sprzęt techniczny

Weryfikujemy zatrudnianych pracowników na podstawie:

 • stażu pracy
 • zaświadczenia o niekaralności
 • aktualnych badań lekarskich
 • wywiad środowiskowy, nieposzlakowana opinia oraz udokumentowany przebieg dotychczasowej pracy zawodowej
 • wymagane: uczciwość, rzetelność, zdolność właściwej oceny sytuacji w trakcie zagrożenia, szybkie reagowanie podczas pracy w stresie, opanowanie, odpowiedzialność, stanowczość, zdecydowanie, sprawność fizyczna, miła aparycja, wysoka kultura osobista.

Pracowników Ochrony Doskonal” rozpoznasz po:

 • Identyfikatorze ze zdjęciem i numerem OCH-DOS/…
 • koszulce w kolorze czarnym lub koszuli z logo Ochrona Doskonal
 • spodniach typu bojówki
 • kurtce w kolorze czarnym

ochrona_doskonal

Polecane Kursy.