Doskonal - Centrum Kursów

Ratownictwo wodne.

Ratownictwo wodne polega na wykonywaniu czynności ratowniczych z zakresu ratownictwa medycznego, chemicznego, technicznego, wysokościowego lub gaszenia pożarów. Realizacja działań ratowniczych na obszarach wodnych może stanowić wstęp do uruchomienia działań humanitarnych lub ekologicznych.

Istotą ratownictwa wodnego – zgodnie z ustawą z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych, zwanej dalej „ustawą” – jest prowadzenie działań ratowniczych, polegających w szczególności na organizowaniu i udzielaniu pomocy osobom, które uległy wypadkowi (czyli nagłemu zdarzeniu, które wystąpiło podczas pływania, kąpania lub uprawiania sportu lub rekreacji na obszarach wodnych, którego następstwem może być naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia) lub są narażone na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia na obszarze wodnym (art. 2 pkt 3 i 4 ustawy)

Zrzeszamy ludzi gotowych na wszelkie wyzwanie i chcących podjąć pracę na zamkniętych i otwartych akwenach wodnych. Oczekujemy osób energicznych, zdeterminowanych w dążeniu do celów, potrafiących współpracować, traktujących ratownictwo wodne jako pasję.

Polecane Kursy.