Doskonal - Centrum Kursów

Regulamin naboru dla Ratowników Wodnych i Kandydatów na Ratowników.

logo-ratownictwo-wodne

 

WYMAGANIA PRAWNE DLA RATOWNIKÓW WODNYCH

 1. Obywatelstwo polskie lub kraju Unii Europejskiej bądź innego państwa, którego obywatelom przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium RP, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego,
 2. Pełna zdolność do czynności prawnych,
 3. Aktualne uprawnienia ratownika wodnego tj. zaświadczenie o ukończeniu szkolenia ratowników, zgodnego z wzorem MSWiA i wydane przez podmiot uprawniony do wykonywania ratownictwa wodnego – kliknij tutaj -> lista,
 4. Zaświadczenie o ukończonym kursie kwalifikowanej pierwszej pomocy KPP,
 5. Posiadanie przynajmniej jednego z patentów przydatnych w Ratownictwie Wodnym, np.: instruktora pływania sternika motorowodnego, żeglarza jachtowego, płetwonurka, radiooperatora itp.
 6. Niekaralność, w tym także nieposzlakowania opinia.

WYMAGANIA DLA KANDYDATÓW NA RATOWNIKÓW WODNYCH

 1. Pełna zdolność do czynności prawnych,
 2. Dobra umiejętność pływania,
 3. Niekaralność,
 4. Zapisanie się na KURS RATOWNIKA WODNEGO PIRKFiS,
 5. Dyspozycyjność,
 6. Odpowiedzialność,
 7. Umiejętność pracy w grupie,
 8. Uczciwość i sumienność.

DODATKOWE (NIEWYMAGANE) PUNKTY W PROCESIE REKRUTACJI TO:

 • Zatrudnienie lub status ucznia/studenta,
 • Doświadczenie w pracy na stanowisku ratownika wodnego, instruktora, koordynatora, nauczyciela, czy kierownika.
 • Zaangażowanie – rozwój osobisty i przystąpienie do -> PIRKFiS

regulamin_naboru_ratownikow_drd

Polecane Kursy.