Doskonal - Centrum Kursów

Regulamin naboru dla Ratowników Wodnych i Kandydatów na Ratowników.

REGULAMIN NABORU DLA RATOWNIKÓW WODNYCH
I KANDYDATÓW NA RATOWNIKÓW

WYMAGANIA PRAWNE DLA RATOWNIKÓW WODNYCH

 1. Obywatelstwo polskie lub kraju Unii Europejskiej bądź innego państwa, którego obywatelom przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium RP, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego
 2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
 3. Wykształcenie średnie lub wyższe
 4. Aktualne uprawnienia ratownika wodnego tj. zaświadczenie o ukończeniu szkolenia ratowników, zgodnego z wzorem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
 5. Zaświadczenie lub certyfikat o ukończonym kursie kwalifikowanej pierwszej pomocy
 6. Posiadanie przynajmniej jednego z patentów przydatnych w Ratownictwie Wodnym, tj.: żeglarza jachtowego, stermotorzysty żeglugi śródlądowej, płetwonurka, instruktora pływania, radiooperatora itp.
 7. Niekaralność, w tym także nieposzlakowania opinia

WYMAGANIA DLA KANDYDATÓW NA RATOWNIKÓW WODNYCH, KONIECZNE DO PODJĘCIA PRACY W WODNYM POGOTOWIU RATUNKOWYM:

 1. Dobra umiejętność pływania, w szczególności: kraulem na piersiach, kraulem na grzbiecie oraz krytą „żabką”
 2. Dyspozycyjność i zaangażowanie
 3. Odpowiedzialność za realizowane zadania
 4. Umiejętność pracy w grupie
 5. Odporność na stres
 6. Systematyczność i chęci do działania
 7. Uczciwość i sumienność

DODATKOWE (NIEWYMAGANE) PUNKTY W PROCESIE REKRUTACJI TO:

 • Zatrudnienie lub status ucznia/studenta
 • Dokument potwierdzający przynależność w podmiocie uprawnionym do wykonywania ratownictwa
 • Doświadczenie w pracy na stanowisku Ratownika Wodnego lub Asystenta Ratownika Wodnego

regulamin_naboru_ratownikow_drd

Polecane Kursy.