Doskonal - Centrum Kursów

Program nauczania szkoły narciarskiej DOSKONAL.

Młodszy junior 5-10 lat – Junior 11-17 lat – Senior 18+

Narta żółta

Zagadnienia programu nauczania w szkole narciarskiej DOSKONAL

  1. Znajomość podstaw narciarskich – oswojenie ze sprzętem i nowym środowiskiem:

✓ przeprowadzenie prostej rozgrzewki narciarskiej,
✓ prawidłowe zapinanie butów narciarskich,
✓ prawidłowy sposób noszenia nart z trzymaniem za wiązania wzdłuż tułowia,
✓ umiejętność wskazania elementów nart – przód, tył, zapięcia, stopery
✓ nazewnictwo względem ustawienia na stoku – narta górna i dolna,
✓ poprawny sposób ubierania nart,
✓ prawidłowe ustawienie sylwetki narciarskiej z określeniem jej głównych cech,
✓ utrzymanie równowagi w ćwiczeniach ze sprzętem, zrozumienie i wyczucie środka ciężkości,

  1. Elementy techniczne poruszania się po płaskim terenie bez kijków:

✓ krok zwykły,
✓ zwrot przestępowaniem poprzez zbliżanie przodów a w drugiej kolejności tyłów nart,
✓ podchodzenie bokiem prawą i lewą stroną,
✓ podchodzenie literą V (jodełka),
✓ upadek asekuracyjny i sposoby wstawanie bez kijków,
✓ krok zwykły,

  1. Nauka i doskonalenie ewolucji kątowych przy niewielkim nachyleniu stoku:

✓ Przejście z ustawienia bokiem do pozycji płużnej z zablokowaniem jazdy w przód,
✓ Kontrolowany ześlizg w dół po linii prostej, poprzez stopniowe zbliżenie nart ku sobie,
✓ Jazda po linii prostej w linii spadku stoku zachowaniem prawidłowej postawy narciarskiej oraz zatrzymanie się na sygnał,
✓ Jazda po linii prostej z trzykrotnym zatrzymaniem się na wyznaczonym odcinku,
✓ Jazda sekwencją: prosto, lewo, prosto , prawo, prosto i zatrzymaniem się w wyznaczonym miejscu.

Elementy zaliczenia etapu:
 1. Prawidłowe nazewnictwo wyznaczonych elementów sprzętu narciarskiego.
 2. Przejście w nartach krokiem zwykłym odcinka z punktu A do B, obrót 180 stopni poprzez przestępowanie dziobami nart, powrót do punktu A i obrót 180 stopni poprzez przestępowanie tyłów nart.
 3. Podejście pod niewielkie wzniesienie 5 metrów ze sprzętem w rękach, wejście w narty, przejście poprzez przestępowanie tyłami nart do pozycji płużnej, ześlizg w kierunku spadku linii stoku i zatrzymanie się w wyznaczonym miejscu.
 4. Podejście pod lekkie wzniesienie schodkowaniem 5 metrów, odwrócenie się o 180 stopni, zjazd na nartach ustawionych równolegle do siebie z zatrzymaniem w pozycji płużnej w wyznaczonym miejscu.

Narta brązowa

Zagadnienia programu nauczania w szkole narciarskiej DOSKONAL

 1. Weryfikacja oraz doskonalenie elementów szkoleniowych poziomu żółtego z zastosowaniem kijów narciarskich.
 2. Podstawowe zasady bezpieczeństwa na stoku.
 3. Wdrażanie do samodzielnego zakładania i podstawowej regulacji sprzętu narciarskiego.
 4. Przygotowanie do samodzielnego korzystania z wyciągów narciarskich:
  ✓ Ćwiczenia symulacyjne wdrażające do posługiwania się wyciągami talerzykowymi i orczykowymi,
  ✓ Kultura korzystania z wyciągów krzesełkowych
 5. Ześlizg w linii spadku stoku z naprzemiennym stosowaniem pozycji płużnej i równoległego prowadzenia nart
 6. Stosowanie skrętów płużnych ze zmienną prędkością najazdu i różnym promieniu skrętu
 7. Jazda w pozycji płużnej po wytyczonej trasie slalomu.
Elementy zaliczenia etapu:
 1. Wymienienie najważniejszych zasad „Dekalogu narciarskiego”
 2. Samodzielne założenie sprzętu narciarskiego oraz transport nart na ramieniu.
 3. Przejazd w linii spadku stoku danego odcinka z zastosowaniem naprzemiennym jazdy równoległej i płużnej oraz zatrzymaniem w wyznaczonym miejscu.
 4. Jazda w pozycji płużnej po wyznaczonym torze przeszkód.

Narta srebrna

Zagadnienia programu nauczania w szkole narciarskiej DOSKONAL

 1. Weryfikacja oraz doskonalenie elementów szkoleniowych poziomu brązowego.
 2. Krok łyżwowy bez kijów i z kijami – szybka jazda na terenie płaskim.
 3. Skręt dostokowy z przestępowaniem.
 4. Skręt dostokowy ślizgowy – równoległy sposób ślizgowego prowadzenia nart.
 5. Sylwetka narciarza i nawyki ruchowe w ćwiczeniach z przyborami.
 6. Skręty z pługu – elementy łuku płużnego z jazdą na nartach równoległych.
 7. Skręt równoległy ślizgowy – łatwa kontrola prędkości i wstęp do jazdy ciętej.
 8. Skręt dostokowy cięty – przygotowanie do skrętu równoległego NW.
Elementy zaliczenia etapu:
 1. Prezentacja kilku skrętów doskokowych ślizgowych
 2. Zaprezentowanie skrętu ślizgowego przechodzącego w cięty poprzez zakrawędziowanie nart
 3. Przejazd z zastosowaniem skrętów ciętych o długim i średnim promieniu
 4. Przejazd slalomem z zastosowaniem skrętów równoległych ślizgowych

Narta złota

Zagadnienia programu nauczania w szkole narciarskiej DOSKONAL

 1. Weryfikacja oraz doskonalenie elementów szkoleniowych poziomu srebrnego
 2. Dobór sprzętu narciarskiego do warunków indywidualnych oraz jego konserwacja.
 3. Skręt równoległy NW – łączenie elementów jazdy ślizgowej i ciętej.
 4. Skręt równoległy długi i krótki – zaawansowana technika sterowania skrętem.
 5. Nauka skrętu do nagłego zatrzymania.
 6. Serie krótkich i rytmicznych skrętów – Śmig.
 7. Doskonalenie łączenia i płynnego przechodzenia pomiędzy różnymi typami skrętów.
Elementy zaliczenia etapu:
 1. Zademonstrowanie skrętów równoległych o długim i średnim promieniu.
 2. Zademonstrowanie skrętów równoległych NW
 3. Zademonstrowanie przejazdu skrętami typu śmig.
 4. Ześlizg w skręcie do nagłego zatrzymania w jedną i drugą stronę
 5. Na wytyczonym odcinku stoku, zademonstrowanie kombinacji poznanych skrętów w zależności od ukształtowania terenu

Polecane Kursy.