Doskonal - Centrum Kursów

Kursy i szkolenia.

UWAGA informacja !!

Pozostałe kursy i szkolenia z naszej oferty znajdziesz na stronie Polskiego Instytutu Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu (PIRKFiS) w zakładce DZIAŁALNOŚĆ -> KURSY i SZKOLENIA ALL.

Wybierz kurs

Kursy obecnie dostępne w naszej ofercie:
(… kliknij w wybrany kurs …)

Kursy Instruktora Rekreacji Ruchowej

Kursy Instruktora Sportu

 

 

Doskonal to największa instytucja szkoleniowa w województwie podkarpackim, kształcąca instruktorów, trenerów, sędziów oraz menedżerów. Prowadzimy kursy w oparciu o ustawę z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857 z późn. zm.) oraz rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dziennik Ustaw 2014 nr 0 poz. 1145).

Posiadamy wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych, dzięki czemu każda osoba bezrobotna zarejestrowana w Urzędzie Pracy bez względu na miejsce zamieszkania może skorzystać bezpłatnie ze szkoleń i kursów organizowanych przez naszą firmę. Więcej informacji na ten temat można uzyskać w lokalnych Urzędach Pracy.

Kursy realizowane przez Doskonal składają się z trzech części: ogólnej, specjalistycznej zakończonej egzaminem oraz obowiązkowych praktyk. Dzięki takiemu programowi Instruktorzy zdobywający u nas uprawnienia posiadają niezbędną wiedzę i kwalifikacje potrzebne do podjęcia pracy.

Działamy nie tylko na terenie województwa Podkarpackiego, ale w całej Polsce. Jeśli w Twojej miejscowości nie ma możliwości na odbycie danego kursu, skontaktuj się z nami!

Jeśli masz grupę osób, z którymi chcesz odbyć kurs zgłoś się do nas! Odbędziesz u nas kurs całkowicie ZA DARMO!
Jesteś osobą bezrobotną, która chce odbyć kurs refundowany przez Urząd Pracy? Skontaktuj się z nami.
Oferujemy także dwa rodzaje kursów: instruktora rekreacji ruchowej oraz instruktora sportu.

Kurs instruktora rekreacji ruchowej dedykujemy osobom, które chcą zdobyć uprawnienia pozwalające na prowadzenie zajęć rekreacyjnych i sportowych m.in. w szkołach, szkółkach sportowych, placówkach oświatowych i edukacyjnych publicznych i niepublicznych, gdzie nie ma nacisku na wynik sportowy a głównym celem przyświecającym tym instytucjom jest popularyzacja aktywności fizycznej i promocja zdrowia w społeczeństwie. Natomiast kursanci chcący w przyszłości przygotowywać osoby do rywalizacji sportowej i uczestnictwa w zawodach o różnej randze powinni odbyć kurs instruktora sportu.

Instruktor rekreacji ruchowej w Doskonal:

  • Przygotowanie do pracy w zawodzie instruktora dla osób rekreacyjnie uprawiających daną dyscyplinę,
  • Prowadzenie teoretycznych i praktycznych oraz indywidualnych i grupowych zajęć sportowych,
  • Bogata wiedza praktyczna przekazana przez doświadczonych, praktykujących szkoleniowców,
  • Uprawnienia do pracy bez nacisku na wynik sportowy tj. w szkołach, szkółkach sportowych, placówkach oświatowych publicznych, niepublicznych, w miejskich ośrodkach sportu oraz przy prowadzeniu własnej działalności gospodarczej,
  • Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć.

Instruktor sportu w Doskonal:

  • Przygotowanie do pracy w zawodzie instruktora,
  • Prowadzenie teoretycznych i praktycznych oraz indywidualnych i grupowych zajęć dla osób przygotowujących się do zawodów i nastawionych na rywalizację sportową,
  • Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć,
  • Odbycie stażu zawodowego.

Celem naszej działalności w obrębie kursów i szkoleń jest stworzenie grupy osób – Instruktorów Rekreacji Ruchowej i Instruktorów Sportu posiadających fachową wiedzę i umiejętności wynikające z pasji oraz zaangażowania we własne działania. Pragniemy stworzyć przyjazne środowisko, w którym osoby chcące się kształcić w różnych dyscyplinach sportowych znajdą fachową pomoc i doradztwo, na zasadzie wzajemnej wymiany doświadczeń, spostrzeżeń oraz metodologii nauczania. Zrzeszamy osoby doświadczone z osiągnięciami sportowymi oraz umiejętnościami pedagogicznymi, gdyż najważniejszą cechą instruktora jest jego zdolność do przekazywania wiedzy. Dlatego w naszych kursach główny nacisk kładziemy na dydaktykę która jest nauką a zarazem sztuką samą w sobie – uczy jak nauczać.

 

ZAPISZ SIĘ NA KURS I DOŁĄCZ DO NASZEGO ZESPOŁU !!!
NAJLEPSZYM KURSANTOM OFERUJEMY PRACĘ

Polecane Kursy.