Doskonal - Centrum Kursów

Recertyfikacja KPP.

Recertyfikacja stanowi przypomnienie wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu Ratownictwa Medycznego. Przeznaczony jest dla osób, których zaświadczenie o uzyskaniu tytułu Ratownika utraciło ważność. Kończy się egzaminem państwowym, po którym uczestnicy otrzymują zaświadczenie z nadaniem tytułu RATOWNIKA. Do egzaminu państwowego można przystąpić jednak nie później niż na 3 miesiące od dnia utracenia ważności poprzedniego zaświadczenia.

Recertyfikacja kierowana jest do osób, które ukończyły pełny, 66 godzinny Kurs KPP i ich uprawnienia wygasły po upływie 3 lat, licząc od daty wydania zaświadczenia ukończenia kursu.

Podstawa prawna: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190002408.”

Cena recertyfikacji wynosi 349 zł (w tym egzamin + wydanie oświadczenia), dla członków Instytutu 299 zł.

Aby zapisać się na kurs należy wysłać maila z danymi: imię, nazwisko, pesel, adres, telefon, termin i miejsce kursu, wykonać wpłatę zaliczki w kwocie 100 zł gotówka w biurze lub przelewem na konto bankowe mBank nr 43 1140 2004 0000 3202 7828 5313 i przesłać na maila potwierdzenie banku. Po otrzymaniu maila ze zgłoszeniem, biuro potwierdzi dopisanie Państwa do listy kursantów. W razie dodatkowych pytań, proszę o kontakt 881 848 881.

 

Szczegółowe informacje
na temat oferty pod numerem:
Tel. 881 848 881
Tel. 601 691 758
lub e-mail: biuro@doskonal.pl

recertyfikacja

Polecane Kursy.