Doskonal - Centrum Kursów

Kurs Pierwszej Pomocy (PP).

Pierwsza pomoc (PP) to zespół czynności wykonywanych w razie wypadku, urazu lub nagłego ataku choroby w celu ochrony życia lub zdrowia poszkodowanego oraz zminimalizowania niekorzystnych następstw, zanim możliwe będzie udzielenie specjalistycznej pomocy medycznej. Czynności te podejmuje osoba znajdująca się na miejscu zdarzenia, wykorzystując powszechnie dostępny sprzęt medyczny oraz leki. Pierwszą pomoc powinna być udzielać każda osoba, która ma choć podstawową wiedzę na jej temat.

Głównym celem szkolenia z pierwszej pomocy jest przekazanie wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu postępowania i reagowania w sytuacjach zagrażających ludzkiemu zdrowiu i życiu.

 

 

Szczegółowe informacje
na temat oferty pod numerem:
Tel. 881 848 881
Tel. 601 691 758,
lub e-mail: biuro@doskonal.pl

pierwsza_pomoc

Polecane Kursy.