Doskonal - Centrum Kursów

Program nauczania Szkoły Narciarskiej Doskonal.

Młodszy junior 5-10 lat – Junior 11-17 lat – Senior 18+

Przedstawiamy autorski programu nauczania w szkole narciarskiej DOSKONAL

Narta żółta
Elementy programu nauczania na poziomie 1 –
początkującym

  1. Podstawy narciarskie – oswojenie ze sprzętem i nowym środowiskiem:
   ✓ wyjaśnienie skrótów TOPR, GOPR oraz poznanie numerów alarmowych w górach,
   ✓ prawidłowe zapinanie i poruszanie się w butach narciarskich,
   ✓ przeprowadzenie prostej rozgrzewki narciarskiej z utrzymaniem równowagi i wyczucie środka ciężkości,
   ✓ umiejętność ustawienia nart względem stoku na krawędziach,
   ✓ umiejętność wskazania elementów nart – przód – dzioby, tył – pięty, wiązania, stopery, ślizg, krawędzie,
   ✓ nazewnictwo względem ustawienia na stoku – narta górna i dolna,
   ✓ poprawny sposób ubierania nart,
   ✓ charakterystyka prawidłowego ustawienia sylwetki narciarskiej – podstawą sukcesu,
   ✓ prawidłowy sposób noszenia nart z trzymanie za wiązania wzdłuż tułowia.
  2.  

  3. Elementy techniczne poruszania się bez kijków po płaskim i lekko pochylonym terenie:
   ✓ krok zwykły,
   ✓ zwrot przestępowaniem poprzez zbliżanie przodów a w drugiej kolejności tyłów nart,
   ✓ podchodzenie schodkowaniem prawą i lewą stroną,
   ✓ podchodzenie krokiem łyżwowym (literą V),
   ✓ upadek kontrolowany i sposoby wstawania bez pomocy kijów,
   ✓ umiejętność korzystania z wyciągu taśmowego oraz orczykowego poprzez autorskie ćwiczenie symulacyjne.
  4.  

  5. Nauka i doskonalenie ewolucji kątowych przy niewielkim nachyleniu stoku:
   ✓ przejście z ustawienia bokiem do pozycji płużnej z zablokowaniem jazdy w przód,
   ✓ kontrolowany ześlizg w dół po linii prostej, poprzez stopniowe równoległe zbliżenie nart ku sobie,
   ✓ jazda po linii prostej w linii spadku stoku zachowaniem prawidłowej postawy narciarskiej oraz zatrzymanie się na sygnał,
   ✓ jazda po linii prostej z trzykrotnym zatrzymaniem się na wyznaczonym odcinku,
   ✓ jazda pługiem sekwencją: prosto, lewo, prosto , prawo, prosto i zatrzymaniem się w wyznaczonym miejscu,
   ✓ jazda pługiem sekwencją z odciążeniem NW prosto, lewo, prosto , prawo, prosto i zatrzymaniem się w wyznaczonym miejscu,
   ✓ jazda łukiem płużnym z odciążeniem NW z zatrzymaniem się w wyznaczonym miejscu.

   

  Elementy zaliczenia etapu:

  1. Zaliczenie podstaw narciarskich:
   ✓ podaj numery alarmowe w górach,
   ✓ przeprowadź prostą rozgrzewkę narciarską,
   ✓ nazwij i wskaż elementy nart,
   ✓ opisz poprawne założenie nart,
   ✓ opisz i zaprezentuj prawidłową sylwetkę narciarską,
   ✓ opisz i zaprezentuj prawidłowe wstawanie.
  2.  

  3. Zaliczenie elementów technicznych:
   ✓ przejdź w nartach krokiem zwykłym wyznaczony odcinek , wykonaj obrót 180 stopni poprzez przestępowanie dziobami nart, wróć do punktu rozpoczęcia obróć się 180 stopni poprzez przestępowanie tyłów nart,
   ✓ podejdź schodkowaniem a następnie krokiem łyżwowym na wzniesienie, przestępuj dziobami do pozycji płużnej.
  4.  

  5. Zaliczenie ewolucji kontowych:
   ✓ wykonaj ześlizg w pozycji półpłużnej w kierunku linii spadku stoku i zatrzymaj się poprzez kontrolowany upadek, następnie zaprezentuj prawidłowe wstawanie i jazdę łukiem płużnym z odciążeniem NW oraz zatrzymanie w wyznaczonym miejscu,
   ✓ wykonaj jazda slalomem po wytyczonym torze z przeszkodami.

   

Narta brązowa
Elementy programu nauczania na poziomie 2 –
średniozaawansowanym

 1. Wiedza i umiejętności narciarskie:
  ✓ przeprowadzenie rozgrzewki z ćwiczeniami wprowadzającymi do części głównej zajęć,
  ✓ przypomnienie prawidłowej sylwetki narciarskiej,
  ✓ opis i zastosowanie kijów narciarskich,
  ✓ prawidłowy sposób noszenia nart na ramieniu,
  ✓ umiejętność i kultura korzystania z wyciągu krzesełkowego,
  ✓ dekalog narciarza – zasady bezpiecznego zachowania się na stoku.
 2.  

 3. Elementy techniczne poruszania się o lekkim i znacznym pochyleniu terenu:✓ nauka ześlizgu bocznego,
  ✓ nauka kroku łyżwowego z kijami,
  ✓ upadek kontrolowany i sposoby wstawania z pomocą kijów narciarskich.
 4.  

 5. Kontynuacja programu nauczania techniki jazdy:✓ powtórzenie i doskonalenie ewolucji kątowych z użyciem kijów narciarskich,
  ✓ nauka skrętu płużnego,
  ✓ nauka wytracania prędkości poprzez zwiększenie zakrawędziowania,
  ✓ nauka łączenia skrętów płużnych o różnym promieniu,
  ✓ doskonalenie skrętów płużnych z odciążeniem NW,
  ✓ nauka jazdy skrętem równoległym ślizgowym,
  ✓ nauka skrętu równoległego ślizgowego z zastosowaniem odciążenia NW i zmianą promienia.

Elementy zaliczenia etapu:

 1. Zaliczenie z wiedzy i umiejętności narciarskich:
  ✓ wymień 10 zasad „Dekalogu narciarskiego” i 3 zastosowania kijów narciarskich,
  ✓ przypomnij prawidłowe ustawienie sylwetki narciarskiej.
 2.  

 3. Zaliczenie elementów technicznych:
  ✓ wykonaj ześlizg bocznym w obie strony,
  ✓ wykonaj krok łyżwowy z kijami,
  ✓ zaprezentuj podnoszenie się z pomocą kijów narciarskich.
 4.  

 5. Zaliczenie techniki jazdy:
  ✓ wykonaj zjazd równoległy w skos stoku i zatrzymaj się poprzez zakrawędziowanie nart,
  ✓ wykonaj cykliczne ześlizgi równoległe o średnim promieniu w skos stoku,
  ✓ na wskazanym odcinku zaprezentuj jazdę skrętem równoległym ślizgowym NW o długim i średnim promieniu.
 6.  

Narta srebrna
Elementy programu nauczania na poziomie 3 –
zaawansowanym

 1. Wiedza i umiejętności narciarskie:
  ✓ przeprowadzenie rozgrzewki z użyciem sprzętu narciarskiego,
  ✓ przypomnienie prawidłowej sylwetki narciarskiej,
  ✓ nauka regulacji sprzętu narciarskiego.
 2.  

 3. Elementy techniczne na różnym pochyleniu terenu:
  ✓ nauka ześlizgu skośnego,
  ✓ nauka zwrotu przez przełożenie dziobów,
  ✓ nauka jazdy krokiem łyżwowym z kijami.
 4.  

 5. Kontynuacja programu nauczania techniki jazdy:
  ✓ powtórzenie i doskonalenie skrętu równoległego ślizgowego z zastosowaniem odciążenia NW o różnym promieniu,
  ✓ nauka zatrzymania się bokiem do linii spadku stoku – średnie i krótkie skręty NW,
  ✓ nauka wbijania kijka w skręcie równoległym ślizgowym NW,
  ✓ nauka jazdy z podnoszeniem narty w skos stoku ze zmianą narty i kierunku jazdy,
  ✓ nauka jazdy w linii spadku stoku z naprzemianstronnym unoszeniem nart,
  ✓ nauka skrętu dostokowego przestępowaniem w prawą i lewą stronę,
  ✓ nauka skrętu dostokowego jw., z zwiększeniem zakrawędziowania,
  ✓ nauka skrętu równoległego ślizgowo – ciętego o długim i średnim promieniu.

Elementy zaliczenia etapu:

 1. Zaliczenie z wiedzy i umiejętności narciarskich:
  ✓ przeprowadź rozgrzewkę z użyciem sprzętu narciarskiego,
  ✓ opisz jak dobieramy i regulujemy sprzęt narciarski.
 2.  

 3. Zaliczenie elementów technicznych:
  ✓ wykonaj ześlizg skośny w obie strony,
  ✓ wykonaj zwrot przez przełożenie dziobów w obie strony,
  ✓ wykonaj przejazd krokiem łyżwowym z pomocą kijów.
 4.  

 5. Zaliczenie techniki jazdy:
  ✓ wykonaj przejazd na wyznaczonym odcinku z poprawnym wbiciem kijka przy skręcie równoległym NW o długim, średnim i krótkim,
  ✓ wykonaj przejazd slalomem prezentując skręt równoległy ślizgowo – cięty.

Narta złota
Elementy programu nauczania na poziomie 4 –
profesjonalnym

 1. Wiedza i umiejętności narciarskie:
  ✓ przeprowadzenie rozgrzewki w formie gier i zabaw z użyciem sprzętu narciarskiego,
  ✓ nauka ustawienia tułowia prostopadle do linii spadku stoku w skrętach o średnim i krótki promieniu,
  ✓ poznanie różnorodnych form jazdy na nartach: slalom, slalom gigant, freeride, Freestyle, skitouring,
  ✓ powtórzenie wiedzy i umiejętności z poprzednich poziomów.
 2.  

 3. Elementy techniczne na różnym pochyleniu terenu:
  ✓ nauka zwrotu przeskokiem o 180 stopni,
  ✓ powtórzenie elementów technicznych z poprzednich poziomów.
 4.  

 5. Kontynuacja programu nauczania techniki jazdy:
  ✓ powtórzenie i doskonalenie skrętu równoległego ślizgowo – ciętego o długim, średnim i krótkim promieniu,
  ✓ nauka jazdy tyłem (literą V) prosto, ze zmianą kierunku jazdy, kontrolą prędkości i zatrzymaniem,
  ✓ nauka rytmicznego wbijania kija w skrętach o krótkim promieniu,
  ✓ nauka jazdy synchronicznej z instruktorem lub innym uczestnikiem,
  ✓ nauka i doskonalenie jazdy skrętem równoległym ciętym WN o długim, średnim i krótkim promieniu,
  ✓ nauka krótkich rytmicznych skrętów ślizgowych – śmig,
  ✓ nauka krótkich rytmicznych skrętów ślizgowych hamujących – śmig,
  ✓ doskonalenie wszystkich poznanych skrętów tj. ślizgowych, ciętych, ślizgowo – ciętych o krótkim, średnim i długim promieniu a także ze zmianą rytmu jazdy i o zróżnicowanych warunkach.

Elementy zaliczenia etapu:

 1. Zaliczenie z wiedzy i umiejętności narciarskich:
  ✓ przeprowadź rozgrzewkę w formie gier i zabaw z użyciem sprzętu narciarskiego,
  ✓ wymień różnorodne formy jazdy na nartach,
  ✓ opisz prawidłowe ustawienie tułowia przy skrętach o średnim i krótkim promieniu.
 2.  

 3. Zaliczenie elementów technicznych:✓ wykonaj zwrot przeskokiem o 180 stopni
 4.  

 5. Zaliczenie techniki jazdy:✓ na wytyczonym odcinku zaprezentuj wszystkie dotąd poznane skręty równoległe o długim, średnim i krótkim promieniu,
  ✓ wykonaj przejazd odcinkowy wykonując krótkie rytmiczne skręty typu śmig i śmig hamujący,
  ✓ wykonaj ześlizg w skręcie do nagłego zatrzymania w jedną i drugą stronę,
  ✓ wykonaj jazdę synchroniczną w parze na sygnał dźwiękowy.

Polecane Kursy.